Slide 1
Stromy usychají

Změna klimatu a tepelný ostrov města škodí lidem i stromům, které nás chrání.

Slide 2
Péče o zeleň je dražší

Navíc chybí technika a voda. Ale zachránit vzrostlý strom je lepší než vysadit nový!

Slide 3
Pozvěte na pomoc věřejnost

Lidé mají rádi stromy a ochotně pomůžou. Ušetří města i občané.

previous arrow
next arrow

VLOŽTE STROMY DO APLIKACE

Vaši občané pak uvidí, jak se stromům daří
 a mohou je začít zalévat, aktualizovat nebo si je adoptovat a přispívat Vám na péči.

OSLOVTE OBČANY A ŠKOLY

Inspirujte své občany na webu, sociálních sítích, v novinách i osobně. Nabízímě osvětové materiály i program pro školy.

BUDUJTE OÁZY ZELENĚ

Místa setkávání pod stromy s vodou a vysvětlením, která usnadní první zalití. Využijte vodu ze střech svých budov a zkrášlete své město.

O zalejme.cz

Motto: Zachránit vzrostlý strom je lepší, než zasadit nový!

Zalejme.cz inspiruje, vzdělává a průběžně motivuje lidi k zalévání stromů a vede je k šetření vodou. Občané tak mohou zachránit stromy, na které chybí obcím kapacita nebo voda a jinak by uschly.
Je to nutnost pro adaptaci měst na změnu klimatu, ale také příležitost vytvořit město nebo obec, kde bude radost žít.

Obracíme lidi k přírodě a pomáháme stromům v chytrých městech od roku 2019

Získali jsme řadu cen a podporují nás experti z Mendelovy univerzity, Veřejné zeleně města Brna, Svaz měst a obcí ČR, Místní akční skupiny, Skauti, Evropská agentura ESA a další organizace.

21+

Měst a obcí

150 000+

Stromů v aplikaci

25+

Partnerských organizací

1000+

Přátel stromů


Přínosy zalejme.cz pro vaše město/obci?

Zdravější stromy

Město bude zelenější a
příjemnější pro život.

Ušetříte peníze

Zdravé stromy nepotřebují
tak drahou péči ani obnovu.

Získáte spojence

Občané pochopí problémy péče
o zeleň a rádi pomohou.

Ušetříte vodu

Zalévání stromů vede
přirozeně k šetření vodou.

Modernější město
/obec

Využijte svá data a aplikaci Zalejme.cz pro adaptaci na změnu klimatu,

Aktivnější komunity

Díky Zalejme.cz táhnou lidé, spolky, firmy i město za jeden provaz.Jak probíhá spolupráce


Nabízíme ucelený program zapojení občanů do péče o stromy.
Lidem vysvětlíme, proč a jak se zapojit.
S pomocí aplikace je budeme průběžně vzdělávat a motivovat.
Nabízíme osvětové materiály, balíček pro školy a případně i pomoc našich Ambasadorů.
Ambasadoři se rádi postarají o osvětu a pomohou se zapojením občanů, spolků, škol i firem.
Ve spolupráci s našimi partnery vám pomůžeme i s realizací Oáz zeleně a s vodou ze střech.


Program zalejme.cz pro vaše město/obci

Materiály k propagaci

Využít můžete už připravené materiály k propagaci pro inspiraci 
i přímé použití - články, videa, příspěvky, plakáty i cedulky na stromy.

Aplikace Zalejme.cz

Ukazuje potřebu zalití jednotlivých stromů a informace o nich. Motivuje k zalévání i šetření vody a umožňuje i adopci stromů.

Program pro školy

Zapojte své školy do programu, který pomůže dětem i rodičům osvojit si šetření vodou a zalévání stromů s pomocí aplikace.

oázy zeleně

Budujte příjemná místa k setkávání pod stromy s vodou ze střech, kde se lidé dozví vše podstatné a mohou zalít první strom.


Závěry z pilotního testování

Proběhlo ve spolupráci s Veřejnou zelení města Brna v létě 2019.

500 stromů

za 2 měsíce od spuštění
(z 20 000 u cest a v parcích)

Aktivnější lidé

i komunity (600 nových sledujících na fb)

Úspora vody

až 50 l/os. denně (díky zalévání)

Zálivka 10 litrů

na osobu denně
(zachrání menší strom)


Úspora peněz

3000Kč/os./rok pro město +
6000Kč/os./rok pro občany


Finanční přínosy pro Vaše město/obec

Příklad úspor pro město Brno (400 000 obyvatel) - cca 12 000 000 Kč ročně za každé 1%

Levnější údržba stromů a méně opakovaných výsadeb

Každý zapojený občan se dokáže dlouhodobě postarat o zalévání jednoho menšího stromu v hodnotě desítek tisíc Kč a městu tak uspoří několik tisíc Kč ročně.

Úspory vody, techniky a peněz při zalévání stromů

Zalévání stromů je časově náročné a vodu je zpravidla třeba dovézt. Pokud město vodu má, přijde zálivka jednoho nově vysazeného stromu na asi tisíc Kč ročně.

Příjmy na péči o zeleň z programu Adopce stromů

Nechte občany adoptovat stromy a psát jejich příběhy. Získáte další prostředky na péči o zeleň i motivované občany, kteří získají ke stromům ještě silnější vztah.Časté otázky

Jeden důvod je ten, že se během pár let prakticky zhroutil fungující systém, kdy se město mohlo starat jen o zalévání nových stromků a občas něco prořezat nebo skácet. Najednou usychají desítky procent stromů a pokud by je mělo zalévat město, tak si musí držet odpovídající kapacitu. Tedy mít nachystánu techniku a lidi, kteří dokáží velmi rychle začít zalévat takové množství stromů. Navíc musí mít vodu, která ale během sucha chybí. Bez pomoci veřejnosti to tedy nemají šanci zvládnout a tyto stromy pravděpodobně uschnou.

Druhý důvod je ten, že se díky péči o stromy lidé začnou více zajímat o své okolí. Věříme, že to pak povede k většímu zájmu i o město, krajinu, přírodu a Zemi.

Je spousta vhodné vody, která by se dala použít pro stromy a odtéká bez užitku do kanalizace. Klademe velký důraz jednak na její využití a také na šetření vodou. Z vlastní zkušenosti i průzkumu mezi příznivci víme, že zalévání stromů překvapivě vede k velkým úsporám vody. Lidé začnou nad vodou přemýšlet a spotřeba teplé i studené vody během celého roku klesne i na polovinu. Tato voda pak zůstává v krajině, kde snižuje přírodě i lidem.

Přelité ani rozmazlené stromy určitě nebudou. O to se postará náš algoritmus, který na základě srážek a zalévání, velikosti a druhu stromu, atd. bude zvýrazňovat ty stromy, které zalít opravdu potřebují. Na algoritmu spolupracujeme s odborníky z Mendelovy univerzity, kteří patří ke špičkám v oboru ekofyziologie stromů a bioklimatologie. Časem do algoritmu zapracujeme další vstupy, které budeme mít k dispozici a ty chybějící případně doplníme s Vaším přispěním.

Určitě takové případy budou, ale spíš při experimentování s aplikací. Pokud se někdo do zalévání pustí, tak věříme, že naprostá většina lidí se bude snažit stromům pomoct a tedy zadávat údaje správně. Přínosy tak budou jistě řádově vyšší, než negativa. Zvlášť, když na mnoha místech k uschnutí stromů stačí prostě nedělat nic.

Pokud si někdo dá práci se zaléváním, tak jistě bude chtít stromu pomoci. V aplikaci i na webu zdůrazňujeme, že voda má být bez chemie, tuků a soli, které by stromům mohly uškodit. Takové vody lze denně nasbírat desítky litrů na osobu. Třeba při oplachování ovoce a zeleniny, čekání na teplou či studenou vodu, nebo například při krátké letní sprše na ochlazení. 

Správci získají nástroj, kde uvidí aktuální odhad potřeby zalití jednotlivých stromů, které mohou sami využít pro organizaci zálivky. Také zde uvidí, kdo a jak často stromy zalévá. Díky změně priority zalévání mohou u některých stromů zalévání zdůraznit a jinde i zakázat.

Abychom mohli poskytovat aplikaci a ostatní služby občanům zdarma, žádáme zapojená města o příspěvek na naši činnost. Ozvěte se nám a připravíme Vám nabídku na míru.

Ocenění u nás i v Evropě

Kontaktní formulář pro města/obce